Liulishuo's Social Responsibility

Until June, 2018,

Liulishuo's Social Responsibility Projects

PROJECT BENEFICIARIES
60347

Social Responsibility Partnerships

 • 中国共青团中央「志愿汇」项目
 • 浙江省杭州市志愿者工作指导中心
 • 上海真爱梦想公益基金会
 • 北京立德未来助学公益基金会
 • 一扇窗公益专项基金
 • Bloom 蒲公英
 • 北京市西部阳光农村发展基金会
 • 北京为华而教公益发展中心
 • 歌路营
 • 农村淘宝
 • WildAID 野生救援
 • 北京市仁爱慈善基金会
 • 魅蓝手机
 • 中国电信